Dotacje

 • Dotacja 2011

  Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność). Schemat 1.2.C Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych.

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

   

  Nazwa projektu: Archem Sp. z o.o. - prezentacja oferty i zaproszenie do współpracy na międzynarodowych targach branżowych tworzyw sztucznych i gumy.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  KONKURS: Projekt i wykonanie stoiska targowego

   

  zobacz więcej